شعار ما

نماد تحول در ساختار، کیفیت خدمات و ارتقاء سلامت

بیمارستان میلاد

یکی از بزرگترین پروژه های بهداشتی – درمانی شمال کشور

ارتقای کیفیت

ارتقای کیفی ارائه خدمات سلامت به بیماران داخل و خارج از کشور

خدمات

در بیمارستان میلاد خدمات درمانی وسیع و با امکانات جدید ارائه می شود.

خدمات آنلاین

بیمارستان میلاد جهت سهولت بیماران قسمت خدمات آنلاین را راه اندازی کرده است.

برنامه درمانگاه

مشاهده برنامه درمانگاه های بیمارستان میلاد

چاپ جواب آزمایشگاه

چاپ جواب آزمایشگاه به صورت آنلاین

مشاوره

مشاوره با پزشک معالج به صورت آنلاین

توریست درمانی

پذیرش آنلابن بیماران بین المللی و اختصاص تخت

کلینیک

مشاهده برنامه کلینیک و نویت گرفتن اینترنتی

کلینیک

مشاهده برنامه کلینیک و نویت گرفتن اینترنتی

آخرین اخبار

از آخرین اخبار و رویدادهای بیمارستان میلاد با خبر شوید