داخلی
چگونه نتیجه آزمایش خون را بخوانیم .
چگونه نتیجه آزمایش خون را بخوانیم .
از كاربر گزارش خطا
گاهی دلهره از لحظه تجویز آزمایش تا لحظه تفسیر آن توسط پزشک ،در افراد به وجود می‌آید به همین دلیل در نظر داریم درآین مطلب برخی کلمات کلیدی که در برگه‌های جواب آزمایش رایجترند را به صورت ساده تفسیر کنیم؛ البته تشخیص بیماری و علت تغییرات در آزمایش را تنها پزشک متخصص تشخیص می‌دهد.

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید