رسالت و چشم انداز
رسالت و چشم انداز

رسالت و چشم‌انداز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تلاش دارد تا در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه ، با تأکید بر درمان باکیفیت، حفظ کرامت انسانی و رعایت اخلاق حرفه‌ای با ارتقاء مستمر کیفیت نقش خود را به بهترین نحو ایفا نماید:

·   تلاش براي تبدیل‌شدن به بهترین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاورمیانه با ارائه برترین خدمات تخصصی و فوق تخصصی؛ کمترین زمان و مناسبت‌ترین هزینه ها با بهره گیري از الگوي مدیریت نوین بیمارستانی و تحول درساختارها.

·   فراهم کردن مراقبت هاي فراگیر پزشکی درسطوح پیشگیري، تشخیصی، درمانی و بازتوانی مطابق با آخرینیافته هاي علمی و استانداردهاي بیمارستانی.

·   انجام رسالت با کرامت بخشیدن به حقوق مشتریان و بهره گیري از شایستگی ها و مشارکت کارکنان،  برپایه آخرین پیشرفت های علمی و مدیریتی

 

·   تمرکز بر رضایت مندي بیماران ، پزشکان و پرسنل بیمارستان در ارائه مراقبت هاي درمانی و با بهره  گیری از فن آوری هاي نوین درمانی با کیفیت بالا و ایمنی برتر.

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید