شعبه بانک
شعبه بانک
ازآنجاکه ممکن است بیمار و یا همراهان، همچنین پرسنل اداری و درمان بیمارستان  در ساعات اداری  نیاز به امور بانکی داشته باشند ، در طبقه اول و در کنار درب ورودی بیمارستان شعبه بانک در ساعات اداری و همچنین دستگاه ATM جهت انجام امور بانکی پیش بینی گردیده است.

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید